Gnostička pisma imama Homeinija

Type
Book
Authors
 
Category
 
Edition
Prvo izdanje 
Publication Year
2008 
Publisher
Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", Bosnia and Herzegowina 
Tags
 
Abstract
 
Description
olazišna tačka idejne revolucije koju je proveo imam Homeini tiče se pitanja islamske filozofije i gnoze. On nije bio isključivo fakih, vjerski učenjak, ili politički lider jedne velike revolucije: prije svega bio je istinski gostik koji je gnozu ozbiljio u svim dimenzijama vlastitog života. Bez razumijevanja suštine gnoze sadržane u Kur'anu i Sunnetu, svaki reformistički pokret osuđen je na neuspjeh, dekadencu i propast. Imamova gnostička gledišta omeđena su okvirima izvorne islamske gnoze i tesavvufa. On je čvrsto vjerovao da je svaka reforma islamskog svijeta uvjetovana reformom vjerske misli, odnosno da cilj svakog reformističkog pokreta mora biti pomirba između racionalnog i onog što je van poimanja, između egzoterijskog i ezoterijskog, Šerijata i tarikata, vjere i ovoga svijeta. Držao je da razumijevanje vjere ne znači puko oponašanje, slijepo slijeđenje tradicije, te da ispravno poimanje i promišljanje vjere i svijeta za polazište mora imati razumijevanje čovjekove uloge i svijetu njegovog odnosa sa Svevišnjim. Ova knjiga priređena je povodom godišnjice preseljenja na ahiret Imama Homeinija, tog velikog reformatora islamske misli, i sadrži nekoliko Imamovih gnostičkih pisama, izvode iz njegovih gnostičkih djela, nekoliko njegovih gazela i Imamov životopis, Imamova gnostička pisma upućena su njegovom sinu Ahmedu i nevjesti Fatimi Tabatabai, ali svakako mogu poslužiti kao poruka i nadahnuće svim čitateljima. Također, knjiga sadrži i dva teksta o ličnosti i djelu imama Homeinija iz pera iranskog i britanskog autora, što će, nadamo se, dodatno osvijetliti Imamovu ličnost.  
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.