9799958957177 Ehli bejt u Bosni i Hercegovini

Type
Book
Authors
 
Category
Philosophy  [ Browse Items ]
Edition
Prvo izdanje 
Publication Year
2003 
Publisher
Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", Bosnia and Herzegowina 
Pages
403 
Tags
 
Abstract
 
Description
Tema o Ehli bejtu (Poslanikovu Domu) je jedna od onih tema koje predstavljaju nepodijeljeni interes Poslanikove Umme i zajedničku nit koja povezuje srca svih muslimana, svejedno na kojoj tački našeg zemljovida oni prebivaju. Premda postoji zazor i blago podozrenje u većinskoj sunijskoj zajednici prema ovoj temi, poglavito onda kada se broj članova Poslanikova doma proširi i na broj Dvanaest legitimnih Imama na koje se rado poziva manjinska šiijska zajednica muslimana, valja ipak kazati da je ova edicija Instituta "Ibn Sina" hvalevrijedan korak u ukupnoj književnoj produkciji ove institucije i dragocjena bibliografska jedinica koja se, gotovo kao usamljeni primjerak sustavnog odmišljanja rečene teme, pojavljuje u izdanju na bosanskom jeziku.

U omotnici ovog zbornika radova o Ehli bejtu smireni su književni prilozi autora različitoga profila i mnogovrsnog interpretativnog uklona i usmjerenja. Tekstovi su u pretežnoj mjeri iscurili iz pera bosanskih autora, čiji akademski rad je u Bosni prepoznatljiv u obzorju islamske filozofije, teologije, egzegeze, hermeneutike, književnosti na orijentalnim jezicima, poezije, sufijske duhovnosti, islamskog prava i umjetnosti.

Književni prilozi unutar ovog zbornika radova su u najvećoj mjeri podloženi uobičajenim i priznatim istraživačkim i akademskim standardima, ali ima i onih tekstova koje provijavaju kritički tonovi stanovitih redukcionističkih, selefijsko – vehabijskih usmjerenja. Izdavač i uredništvo ove edicije je bilo krajnje tolerantno i otvoreno za različito intonirane i interpretirane priloge na ovu temu, u cijelosti poštujući stil i interpretativni pristup svakog autora, objelodanjujući svaki članak u formi u kojoj ju je njegov autor predočio na znanstvenom o Ehli bejtu, a čiji rezultati su upravo sabrani u ovoj ediciji. 
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.