9799643357404 Veliki džihad ili borba sa samim sobom

Type
Book
Authors
Homeini ( Imam )
 
Category
 
Publication Year
2006 
Publisher
Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", Bosnia and Herzegowina 
Tags
 
Abstract
 
Description
'Veliki džihad' jedno je od kratkih djela Imama Homeinija, koji je bio izuzetan fakih, veliki mislilac i filozof, političar i gnostik. U njegovoj misli i djelu gnoza, politika, fikh, filozofija i teologija ozbiljni su tako da se doimaju kao jedno te isto biće. Za to je neophodno, kako to Imam Homeini spominje u svojim djelima, zaroniti u gnozu i pročišćenje duše. To je put koji će odvesti čovjeka konačnome cilju i vječnom spasenju.
Gnoza Imama Homeinija oživljava svetu tradiciju i otuda on irfan i tesavvuf tretira kao najznačajniju podučavateljsku dimenziju svetih predanja (religija). Njegov stav je da su vjerovjesnici Božiji bliski prijatelji Njegovi bili u stanju prvo u velikome džihadu savladati šejtana svoga nefsa, da bi se potom pozabavili malim džihadom.
U Imamovoj gnozi, intelekt i racionalno rasuđivanje imaju temeljnu ulogu. On asketizam bez misli i intelektualnog i racionalnog promišljanja smatra nedovoljnim za dostojno gnostičko putovanje i duhovnu inicijaciju.
Djelo koje je pred vama, mali je dio onoga što je iza sebe ostavio Homeini.
 
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.