Search

Publisher: Naučnoistraživački institut "Ibn Sina" [ All ]

Page 2 of 10

  Title Copies
Ibn Sina: Čuveni iranski filozof i liječnik 
Edition: Prvo izdanje 
Year: 2011 
Series: 9789958845031 
Imam Homeini i islamski svijet 
Edition: Prvo izdanje 
Year: 2012 
Series: 9789958845086 
Iqbal za sve 
Edition: Prvo izdanje 
Year: 2013 
Islam i Iran- uzajamni doprinosi 
Edition: Prvo izdanje 
Year: 2008 
Series: 9789958913136 
Islam i ljudska prava (Komparativna analiza ljudskih prava u islamu i na Zapadu 
Edition: Prvo izdanje 
Year: 2015 
Series: 9789958845178 
Islamska filozofija Irana- XVII i XVIII stoljeće 
Edition: Prvo izdanje 
Year: 2002 
Series: 9799958957115 
Islamsko buđenje 
Edition: Prvo izdanje 
Year: 2013 
Kaligrafija i islamska kultura 
Edition: Prvo izdanje 
Year: 2014 
Series: 9789958845147 
Karakter rata u Bosni i Hercegovini 1992.-1995. 
Edition: Prvo izdanje 
Year: 2002 
Series: 9799958957146 
Kritičko izdanje djela "Svjetiljka srcima (Serag Al Qulub) autora Qattana Gaznawija 
Edition: Prvo izdanje 
Year: 2012 
Series: 9789958845055