9789958845024 Tumačenje dragulja poslaničke mudrosti IV

Type
Book
Authors
 
Category
 
Edition
Prvo izdanje 
Publication Year
2011 
Publisher
Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", Bosnia and Herzegowina 
Pages
562 
Tags
 
Abstract
 
Description
„Smatra se jednim od najvećih tumača arabijevske škole islamske teozofije... Neka ovo zadivljujuće pregnuće bude prvi korak kod upoznavanja šire intelektualne javnosti sa Abdulah-efendijom Bošnjakom.“

(Prof. Dr Mahmud Erol Kılıç, Marmara University, Turska)„Ovo je, bez sumnje, najsjajniji doprinos istraživanju sufizma.“

(Prof. Dr Yasushi Tonaga, Kyoto University, Japan)„Među najznačajnijim komentarima je onaj Abdulaha Bošnjaka. Ovo djelo ne samo da sadrži brojne dragulje mudrosti i rasvjetljuje mnoga tajanstva samog djela Fusus Al-Hikam, nego je ono i temeljni dokument koji pomaže da se osvijetle konture intelektualnog i duhovnog života otomanskog svijeta, općenito, i Bosne napose.“

(Seyyed Hossein Nasr, Georgetown University, Washington D.C., SAD)„Sudeći na osnovu nekoliko folija 'Komentara' koje sam uspio pročitati i na osnovu opće predodžbe o ostalim Bošnjakovim rukopisima, siguran sam da je njegov 'Komentar' jedan od najboljih i najprodubljenijih ikad napisanih komentara na djelo Fusus.“

(William C. Chittick, State University of New York, SAD)„Prevoditi na bosanski jezik 'Komentar' Abdulah-efendije Bošnjaka na Ibn 'Arabijevo djelo Fusus Al-Hikam znači Bosnu iznova povezati sa njenom duhovnom domajom, sa njenim univerzalnim vrijednostima, sa riznicom mišljenja koju je iza sebe ostavio sjajni znalac i duhovni učitelj porijeklom iz zemlje koja je nekad bila zapadna provincija Otomanskog imperija... 'Komentar' Abdulah-efendije Bošnjaka... zacijelo je najsjajniji, koji je svom autoru priskrbio naslov Shārih Al-Fusus.“

(Denis/Davud Gril, Université Aix en Provence, Francuska)„Veoma sam obradovan kada sam doznao da se rukopisni 'Komentar' Abdulah-efendije Bošnjaka na Ibn 'Arabijevo djelo Fusus Al-Hikam prevodi na bosanski jezik. Uz Al-Jandijev, Al-Qashanijev, Al-Qaysarijev i Al-Jamijev komentar, 'Komentar' Abdulah-efendije Bošnjaka se svrstava među najbolje izvore teorijskog sufizma.“

(Prof. Dr Gholam Reza Aavani, predsjednik Iranske akademije za filozofiju i gnozu, Teheran, Iran)„Velika mi je čast da budem dio ovog sjajnog projekta.“ 
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.