9789958845048 Orijentalna mudrost- Teozofija svjetlosti

Type
Book
Authors
Suhrawardi Al- Maqtul ( Shaykh Shihabuddin )
 
Category
 
Publication Year
2011 
Publisher
Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", Bosnia and Herzegowina 
Tags
 
Abstract
 
Description
Sve knjige ovog izuzetnog čovjeka plemenite su i korisne, naročito knjiga Teozofija Svjetlosti (Kitab Hikma al-Ishraq) – ta riznica čudesa pomiješanih sa tako rijetko profinjenim i korisnim stvarima. Na zemaljskoj kugli nije viđena veličanstvenija knjiga o znanosti teologije ili o nekim drugim znanostima, ni plemenitija, tačnija, potpunija i pouzdanija. To je veoma značajno i plemenito djelo; ali to je i skrivena riznica, smotani tajanstveni svitak. Do nje se dolazi stazama samo za nju pridržanim. Malobrojni su oni koji hode tim stazama ili koji ih uopće poznaju. Za većinu učenjaka koji su došli poslije njega nije lahko slijediti te duhovne staze koje vode do ove knjige ili do odgonetanja njenih simbola. Takvi učenjaci zaokupljeni su stvarima ovoga svijeta i pretjerano su naklonjeni i naviknuti na riječi peripatetika. Neminovno je da će ova knjiga ostati zanemarena i zaboravljena zbog poteškoće njena stila i profinjenosti njene metode. Ali će Bog nama olakšati pristup čudesima i divotama sadržanim u njoj, i otkrit će nam njene duhovne zbilje i uzvišene istine. Snagom produbljenog spekulativnog umovanja nama će se posvijestiti i ono 'debelo' i 'mršavo', a na jedan drugi način ono profinjeno i uzvišeno. Dugo vremena ljubomorno smo čuvali tajanstva ove knjige, ne otkrivši ih nikome. Krili smo ih i nismo ih velikodušno dijelili. Nije to bilo iz puke škrtosti, nego zbog teškog stila, prefinjenosti sadržinskih dubina i potraga za njima, koliko i zbog neznatnog broja istinski slobodnih, sposobnih i obrazovanih učenika spremnih da se prepuste izučavanju ove knjige. Razlog tome bila je i smrt znanja i mudrosti, smrt ljudi od učenosti i uma i posvemašnje mrtvilo na bazaru mudrosti tog vremena. Pa ipak, tokom svojih putovanja i prolaženja kroz zemlje, a na poticaj i poziv prijemčivih, učenih i onih kreposne duše i uzvišenih duhovnih težnji, osobno sam učio od ovog izuzetnog čovjeka i bio sam ponesen čežnjom da ga upoznam i izučavam njegove knjige i njegove riječi. Umni ljudi gorljivo su nastojali primiti njegove mudre iskaze i sjajne poeme. Bilo je toliko molbi da ih pouči svojim duhovnim stazama i metodima, posebice onima iz njegove knjige Teozofija Svjetlosti. S ovom knjigom treba početi tek kada se prođu svi spoznajni putovi i potpuno učenje jednostavne filozofije i uobičajenih nauka, jer je ova knjiga sukus mudrosti i suština znanja, riznica čudesa i popis zadivljujućih stvari. Ni ja niti iko drugi nije pronašao autentičniju knjigu od ove za teozofiju i mistagogiju. Pošto je to tako, odlučio sam napisati opsežno tumačenje o njenim temeljnim i izvedenim učenjima, koja sadrže načela intuitivne i spekulativne mudrosti. U tom tumačenju ispravit ću ono što je suvišno ili ono što je pretjerano. Ondje ću uključiti rasprave i fragmente, nastojeći rasvijetliti nejasna i za razumijevanje teška mjesta, kako bih priskrbio jasna razrješenja profinjenih pitanja i tekstova ove knjige, i kako bih otkrio značenje njenih simbola i znakova, istražio njena načela i ukazivanja. U svom tumačenju nastojat ću definirati zbilju, posvjedočiti istinu, upisati dokaz i olakšati put duhovnim putnicima do palače svetosti i prisutnosti Prijatelja – onima koji istrajavaju u dosezanju božanske Prisutnosti, koji hrle zvjezdanim konstelacijama, s nadom da će primiti izdašnu naknadu i divnu nagradu – besmrtnost i vječni život.

 
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.