9789926802301 Svijet bez nasilja i ekstremizima

Type
Book
Authors
 
Category
 
Publication Year
2015 
Publisher
Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", Bosnia and Herzegowina 
Pages
106 
Tags
 
Abstract
 
Description
Savremeno društvo više nego u bilo kojem vremenu predstavlja svijet intelektualno-duhovne raznolikosti. Savremeni čovjek preokupiran je izazovima pred krizama i pojavama kakve su esktremizam i nasilno ponašanje, stoga intelektualna elita u svakom narodu i društvu ima iznimno važnu ulogu u buđenju, osvješćivanju i upućivanju ljudi. Danas čovječanstvo više nego prije, ima potrebu za dijalogom uzajamnog poštivanja kako bi onaj drugi bio prihvaćen kao osoba koja pripada drugom kulturnom miljeu. Nažalost već nekoliko decenija na svjetskoj sceni dominiraju nasilje i ekstremizam što žalosti svakog iskrenog čovjeka, budući da su u čovjekovu prirodu ugrađeni ljubav i zajedništvo i da je pravednost u jednom općem značenju, ukorijenjena u čovjekovim emocijama i njegovu ljudskom aspektu. 
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.