9789958845130 Opširni popis timara mustahfiza u tvrđavama Kliškog Sandžaka iz 1550.

Type
Book
Authors
Category
 
Edition
Prvo izdanje 
Publication Year
2014 
Publisher
Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", Bosnia and Herzegowina 
Pages
620 
Tags
 
Abstract
 
Description
Riječ izdavača

Historija je jasno ogledalo u kojem se zrcali naš identitet. Historija svakog geografskog područja kockicama svoga mozaika pomaže ondašnjem narodu u oblikovanju njegova identiteta. Ne možemo i ne trebamo zanemariti prošlost. Ona je svjetlo koje nam obasjava put u budućnost.

Identitet je skup individualnih karakteristika po kojima se čovjek prepoznaje – raspoznaje od drugih ljudi. On, dakle, obuhvata čitav niz odrednica o kojima raspravljaju brojne naučne discipline: filozofija, sociologija, psihologija, kulturalne i društvene studije itd. Riječ je o višedimenzionalnom realitetu koji određuje pojedinca, ali i kao kolektivni identitet povezuje više pojedinaca u zajednicu. Ovdje, možda, nije zgorega prizvati riječi Manuela Castellsa prema kojima kolektivni identitet jeste “proces stvaranja smisla na temelju kulturnih atributa ili srodnog niza kulturalnih atributa kojima je data prednost u odnosu na druge izvore smisla”. Ovdje je, dakle, riječ o identitetu kao procesu u kojemu se ozbiljuje trajuća produkcija i reprodukcija smisla. Pitanje kolektivnog identiteta predmetom je istraživačkog i naučnog pregnuća velikog broja savremenih autora u različitim disciplinama. Za Leonarda Bindera, kriza identiteta, uz krizu “sudjelovanja”, “utjecaja” i “raspodjele” naglašava i krizu identiteta kao jednu od ozbiljnih kriza koje svaka zemlja mora prevladati kako bi na putu svoga razvoja postigla zadani cilj.

Pojam identiteta je svakako višeslojan i obuhvata sve dimenzije i obzire čovjekova života, od njegove najintimnije nutarnje ravni do njegova položaja u svijetu, uključujući “teritorijalne” (historija, geografija, država), “krvne” (korijeni, rasno porijeklo) i “kulturalne” (jezik, religija, znanost i umjetnost) odrednice. Naravno, moguće je govoriti o identitetu u ovome smislu i na individualnom, grupnom, nacionalnom i nadnacionalnom nivou. S druge strane, identitet je jedna zacijelo dinamična kategorija i svojom dinamičnošću doprinosi “dinamičnosti” pojedinca i zajednice. Upoznavanje vlastite prošlosti, kulturne i političke historije, kulturnih korijena, socio-političkih obilježja i osobenosti prostora koje nastanjujemo, svakako je od velike koristi za našu sadašnjost i budućnost, za određenje onoga što jesmo danas i što ćemo ili što želimo biti sutra. Primarna historijska građa u tom kontekstu zacijelo predstavlja nezaobilazan izvor našega upoznavanja s bitnim činjenicama koje su, među ostalim, utjecale i na oblikovanje našeg individualnog i kolektivnog identiteta. 
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.