9789958913105 Proživljenje

Type
Book
Authors
Motahhari ( Šehid Mortaza )
 
Category
Philosophy  [ Browse Items ]
Publication Year
2007 
Publisher
Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", Bosnia and Herzegowina 
Pages
266 
Tags
 
Abstract
 
Description
Ova je knjiga skup deset predavanja, rasprava i kritika o pitanju Proživljenja na Drugom svijetu (Me’ad), održanih u Islamskoj asocijaciji ljekara 1971. godine. Pored poznatih teorija o Proživljenju, na ovim skupovima su detaljno analizirana novija mišljenja i teorije iznesene od muslimanskih intelektualaca koji Proživljenje objašnjavaju kao “obnavljanje materijalnog života ovog svijeta (Dunja) u drugoj formi” i uz iznošenje stavova autora ove teorije, predavanja su ponekad dobijala formu rasprave što je doprinijelo njihovoj zanimljivosti i privlačnosti.

Stil rasprave u ovoj knjizi kao i stil koji je korišten u knjigama “Jedinstvo”, “Poslanstvo” i “Imamet i vođstvo” predstavlja jedan novi stil i ne može se uvrstiti u neki poseban okvir. Posebna pažnja poklonjena je novim teorijama o Proživljenju ili naučnim teorijama koje su povezane ovim pitanjem.

Da je Profesor šehid prisutan, jasno je da bi ova knjiga bila podvrgnuta njegovom pregledu, ali pošto naše naučno znanje nije u rangu Profesora, nismo sebi mogli dozvoliti dodatnu intervenciju na knjizi tako da ona predstavlja autentičnu reprodukciju njegovih predavanja. Ovo je karakteristično za sva djela štampana poslije njegovog šehadeta.
 
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.